www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Groningen Seaports Groningen Seaports
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen en voorziet in een complete havendienstverlening, van logistieke diensten tot het beschikbaar stellen van topkwaliteit industri?le en MKB terreinen...   Website

Gemeente Eemsmond Gemeente Eemsmond
Website van de gemeente Eemsmond waaronder ook de Eemhaven valt. Hier vindt u informatie over wonen in de gemeente, maar tevens mogelijkheden om zakelijke activiteiten te ontplooien met de Eemshaven als speerpunt. Eemsmond kent een aantal subsidies I.P.R. (Investeringspremieregeling)...   Website

Meer Links

B.V. Scheepvaart- en handelmij Marico B.V. Scheepvaart- en handelmij Marico
B.V. Scheepvaart- en handelmij Marico a subsidiary company of Marico Holding B.V., is active in the Netherlands as Liner Agents and Port Agents for various principals. Together with the branch office in Eemshaven...
http://www.marico.nl/organisation.htm

Veem & Factor Veem & Factor
Veem & Factor vervult een sleutelrol in de internationale handel. Voor uiteenlopende producten die uit de hele wereld worden aangevoerd of over de hele wereld worden verscheept, beschikt V&F over de juiste (veelal...
http://veemenfactor.uwconsultant.nl/modules/home/

Wagenborg Wagenborg
Wagenborg opereert wereldwijd, met de nadruk op Noordwest-Europa, de Middellandse Zee en transatlantische routes. In Delfzijl en de Eemshaven houdt Wagenborg Stevedoring zich bezig met het laden en lossen...
http://www.wagenborg.com

Sealane Coldstorage BV Sealane Coldstorage BV
Since 1979 Sealane Coldstorage BV has successfully and profitably operated its facility for refrigerated and deepfreeze product storage and distribution in Eemshaven (Groningen), North of the Netherlands...
http://www.sealane.nl/

Loodswezen Noord Loodswezen Noord
Regio Noord voert per jaar zo'n 1700 loodsdiensten uit op de Eems, voor de haven van Delfzijl en de Eemshaven en zo'n 700 loodsdiensten per jaar voor het gebied Harlingen. Schepen worden onder alle omstandigheden...
http://noord.loodswezen.nl/

History and development Eemshaven History and development Eemshaven
In 1973 the Eemshaven opened. Its opening was a direct result of the big industrial development in Western Europe during the fifties and sixties. Initially its aim was to provide room for large scale, new industrial...
http://www.eemshaven.com/

Bedrijfs Belangen Eemshaven Bedrijfs Belangen Eemshaven
Bedrijfs Belangen Eemshaven stelt zich tot doel om de ontwikkeling van het Eemshavengebied te bevorderen en om de belangen te behartigen van de aldaar werkzame ondernemingen en andere organisaties, alsmede...
http://www.stichtingbbe.nl/

Samenwerkende Bedrijven Eemsmond Samenwerkende Bedrijven Eemsmond
Voor kansrijk en succesvol ondernemen in de Eemsmondregio is een sterke economische en maatschappelijke positie van deze regio van levensbelang. Om dit te bereiken is samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid...
http://www.sbeemsmond.nl/

Eemsdelta, Mainport van Noord Nederland Eemsdelta, Mainport van Noord Nederland
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond werken met Groningen Seaports, Bedrijvenpark Fivelpoort, de NOM en de provincie Groningen samen in de Eemsdelta. Het gaat hierbij om de industrie- en bedrijvencomplexen...
http://www.eemsdelta.nl/

Shortsea Shipping Shortsea Shipping
Shortsea vervoer is h?t moderne alternatief voor het wegvervoer binnen Europa. Deze website geeft u alle mogelijke informatie en achtergronden over deze vorm van vervoer. Shortsea transport maakt gebruik...
http://www.shortsea.nl/

De Nationale Havenraad (NHR) De Nationale Havenraad (NHR)
De Nationale Havenraad is het overlegorgaan van de Nederlandse zeehavens de rijksoverheid en de belangenorganisaties van het bedrijfsleven in de havensector. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen...
http://www.havenraad.nl

Borkumlijn - rederij AG Ems Borkumlijn - rederij AG Ems
rederij AG Ems een vestiging in de noordelijkste haven van Nederland, de Eemshaven. Het bedrijf heeft de naam BORKUMLIJN. AG Ems was het eerste bedrijf dat zich in de Eemshaven vestigde. Aan het Doekegatkanaal...
http://www.borkumlijn.nl

Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Hulpverlener voor mensen die op de Waddenzee in de problemen raken. Vanuit de post in de Eemshaven kan de KNRM bij calamiteiten snel ter plaatse zijn om hulp te bieden. Het reddingstation Eemshaven is relatief...
http://www.knrm.nl/

Raad voor de Wadden Raad voor de Wadden
?De Raad voor de Wadden is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en veertien leden die deskundig zijn en ervaring hebben op ??n (of meerdere) van de vele beleidssectoren die in het Waddengebied van belang...
http://www.raadvoordewadden.nl

Stichting Motorsportevenementen Eemshaven Stichting Motorsportevenementen Eemshaven
Het Eemshavencircuit is gelegen in Eemshaven , de noordelijkste haven van ons land en valt onder de gemeente Eemsmond. Het Eemshavencircuit neemt een bijzondere plaats in bij de stratencircuits omdat op dit...
http://www.mac-sme.com

SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland
SNN staat voor Samenwerkingsverband Noord-Nederland. In SNN-verband ontwikkelen de provincies Drenthe, Friesland en Groningen gezamenlijk beleid en onderhandelen ze met het kabinet over zaken die het hele...
http://www.snnonline.nl

NOM NOM
De N.V. NOM heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de duurzame verbetering van de sociaal-economische structuur E?n van de voornaamste projecten is de ontwikkeling van de Eemshaven. Noord-Nederland...
http://www.nom.nl